Matematik / Polinomlar

indirgenemeyen polinomu açıklayabilir misiniz cevap E


i114 asagidaki pollnomlirdan hangisi indlrgeno meyen polinom deqiidir? a) p(x)=2x7 b) p(x)=x2+x+1 c) p(x)=x2+3 d) p(x)=x4+x+1 e) p(x)=x3+8 iii

Cevaplar

YGS, LYS, KPSS, TEOG soruları paylabileceğiniz uygulamamızı indirebilirsiniz.

© 2BAYT Mobil Yazılım | İstanbul, Mobil Uygulama Stüdyosu