Kimya / Organik Kimya

cevap c


1 1 hibritlesmeye katilma)an hibrit turu orbitali sayisi ii sp2 1 lll sp3 3 karbon atomuna ait hibrit turu ve hibritles meye katilmayan p orbitali sayisi yukarida verilmistir buna gore verilenlerden hangileri dogru dur? m a) yalniz | b) yalniz il c) | ve ii d) | ve il e) | ii ve iii

Cevaplar

YGS, LYS, KPSS, TEOG soruları paylabileceğiniz uygulamamızı indirebilirsiniz.

© 2BAYT Mobil Yazılım | İstanbul, Mobil Uygulama Stüdyosu