Matematik / Limit ve Süreklilik

Cevap E)2


14 lim hoe ((2x 1)sin[ ifadesinin degeri kactir? a)2 b)1 x+1 x2+1 c)0

Cevaplar

YGS, LYS, KPSS, TEOG soruları paylabileceğiniz uygulamamızı indirebilirsiniz.
Ali yilmaz: sandwich teoremini kullanarak sinuslu terimi yok edion

© 2BAYT Mobil Yazılım | İstanbul, Mobil Uygulama Stüdyosu